Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Oleśnickiego

Z dnia 2003/12/8
Ważne od 2004/12/29
Wytwarzający informację Piotr Kwaśny
Publikujący informację Krzysztof Poślednik
Odpowiedzialny za treść Krzysztof Poślednik
Elementy podrzędne (1)
plik Mapa_Pow_-Ol.jpg

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na dostawę jednego samochodu osobowego do Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie

Z dnia 2013/4/8
Ważne od 2013/4/8
Ważne do 2013/4/15

WPOW Bierutów

1 maja 8b 56-420 Bierutów

 Ozn. sprawy ZP 210/02/2013              

Bierutów, dnia 08.04.2013r.

 Vip Car Sp. Z o.o.

                                                                                       Ul.Pużaka 6, 45-273 OPOLE

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednego samochodu osobowego do Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie

 Uprzejmie informuję, że zamawiający na podstawie art. 93 ust.1 pkt4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. Nr223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami, zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.) unieważnił postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego do Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie.

 Uzasadnienie:

 Przetarg został unieważniony  ze względu na brak środków na opłacenie jego realizacji  (art. 93 ust.1 pkt4 ustawy).

Do niniejszego przetargu  została złożona (Państwa),  jedna oferta na łączną kwotę 59 901,00 zł brutto, natomiast Zamawiający dysponuje kwotą: 43 000,00 zł brutto.

                                                      Paweł Wolko

                                          Dyrektor WPOW w Bierutowie

Wytwarzający informację Paweł Wolko
Publikujący informację Marcin Drab
Odpowiedzialny za treść Paweł Wolko
Biuletyn Informacji Publicznej